Home

"Conservarea peisajului agro-pastoral si a biodiversitatii in zona Fundata-Moieciu de Sus"
Constatare: In ultimile doua decenii si mai ales in ultimul deceniu, o data cu schimbarea structurala a ocupatiei comunitatii locale din zona Fundata - Moieciu de Sus si indreptarea acesteia catre industria turismului, constatam o accentuare a procesului de abandonare a fanetelor si implicit a schimbarii peisajului agro-pastoral montan.
Schimbarea aceasta se manifesta fie prin abandonarea prelucrarii fanetelor, fie prin schimbarea urbanistica a destinatiei suprafetelor de faneata spre curti constructii, suprafete de agrement industrial, parcari. 
Prin implementarea proiectului „Conservarea peisajului agro-pastoral si a biodiversitatii in zona Fundata-Moieciu de Sussolicitantul, Centrul de Ecologie Montana, isi propune sa creeze premisele unei dezvoltari durabile a zonei prin ecoturism ca factor esential in conservarea peisajului agro-pastoral.

Obiectivul general al proiectului:
"Conservarea peisajului agro-pastoral si a biodiversitatii in zona DAP Fundata-Moieciu de Sus"
prin implementarea unor masuri concrete de dezvoltare durabila de ecoturism.
Rezultate: la finalul proiectului vom avea un sistem de informare ecoturistica de baza realizat pentru comuna Fundata si la nivelul satului Moieciu de Sus (comuna Moieciu), cresterea cu minim 20% a gradului de constientizare si informare privind necesitatea conservarii peisajului agro-pastoral, a grupului tinta ales, minim 30 mesteri si artisti locali identificati si valorificati ca punct de atractie ecoturistica, 10 pensiuni evaluate in vedera certificarii din punct de vedere ecoturistic, obtinerea unei hotarari de Consiliu Local la nivelul comunei Fundata pentru protejarea biodiversității și patrimoniului cultural local.

Solutia la problema identificata: implicarea membrilor comunitatii in creearea premiselor pentru o dezvoltare durabila a zonei prin ecoturism, ca factor esential in conservarea peisajului agro-pastoral.

Beneficiari: cele doua primarii din comunele Fundata si Moieciu, elevii școlilor din comuna Fundata  si satul Moieciu de Sus, proprietarii a 10 pensiuni din zona proiectului, 30 mesteri si artisti locali.

Grupuri tinta: membrii comunitatilor din comuna Fundata si satul Moieciu de Sus, turisti.

Beneficiari indirecti: administratiile Parcului National Piatra Craiului si Parcului Natural Bucegi, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Mediului, Composesoratul Moieciu, familiile copiilor din cele doua comunitati, institutiile de invatamant implicate in proiect, agentii economici care practica turismul in zona.

Partenerul, Primaria Fundata contribuie la implementarea proiectului prin asigurarea logisticii la nivelul comunei Fundata, susținerea recrutării voluntarilor, baza de date statistice, promovarea proiectului în cadrul agendei culturale și sportive a primăriei și a propriilor publicații de promovare turistică.

Parteneri in proiect:Responsabili program:

http://www.repf.ro/

http://www.fdsc.ro/

Finantatori: